Struktur Pengurus

Struktur Pengurus

Susunan dan Personalia Pengurus
Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI) Masa Khidmat 2020-2025

Pembina

1. Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin
2. K.H. Miftachul Akhyar
3. Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M.
4. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

Penasihat

1. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
2. Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si.
3. Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.
4. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A., C.B.E.
5. Dr. H. Arrazi Hasyim, M.A.Hum.
6. K.H. Arif Fahrudin, M.Ag.

Pengurus Harian

Ketua : Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad., M.Si.
Wakil Ketua : H.M. Silahudin, M.A.
Wakil Ketua : Drs. Syamsuardi Rusli, M.Si.
Wakil Ketua : Dr. K.H. Abduh Al-Manar, M.Ag. (Alm.)
Wakil Ketua : H. Mustofa Helmy

Sekretaris : Ahmad Haromaini, M.Ag.
Wakil Sekretaris : Dr. Ahmad Ali MD, M.A.
Wakil Sekretaris : Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.
Wakil Sekretaris : Iffaty Zamimah, M.Ag.
Wakil Sekretaris : Farid F. Saenong, Ph.D.

Bendahara : Hj. Trisnaningsih Yuliati, S.E., M.M.
Hilman Qurthubi, M.Ap.
Arifah Khairah, S.E.

Bidang Pentashihan
1. H. Abd. Hamid Pujiono, M.Ag.
2. Bambang Hernawan, S.S., M.Hum.
3. Dr. H. Burhanuddin Amak
4. KH. Ma’ruf Khozin
5. Agus Imam Haromain, M.Ag.
6. Ahmad Madinah, M.Pd.
7. Amimah Azmi, Lc., S.Ag.
8. Masruchin, S.Ag.
9. KH. Aang Asyari, Lc., M.Si.
10. Ahmad Ginanjar Sya’ban, Lc., M.Hum.

Bidang Penerbitan dan Perwakafan
1. Drs. H. Agus Shaleh, M.Ed.
2. Roqiyul Ma’arif Syam, M.Si.
3. Ahmad Zaeni Dahlan, M.Ag.
4. Abdullah Firki, M.E.Sy.
5. Drs. Syafrudin Djosan

Bidang Perpustakaan
1. Dr. Hj. Indriya Rusmana, S.E., M.Pd.
2. Tata Septayuda Purnama, S.S., M.Si.
3. Ayik Heriansyah
4. Ahmad Faisol
5. Dinan Hashudi Apip

Bidang Sosialisasi, Bimbingan, dan Pelatihan
1. Hasan Bashori, M.Hum.
2. H.M. Faridu Ashrihi, B.A. (Hons.)
3. A. Muchlison Rochmat, S.S.
4. Alvin Noor Shahab Rizal
5. Wilman Ramdani, M.Si.